Nagrania identyfikacyjne audio

Poniżej przedstawiamy nagrania dźwiękowe sekwencji startowych wybranych modeli uszkodzonych dysków HDD.

Nagrania te mają na celu pomoc we wstępnej identyfikacji rodzaju uszkodzenia z jakim możemy mieć do czynienia w dysku twardym.

Dokumentacja dźwiękowa ma charakter poglądowy i nie należy jej traktować jako pełnej diagnostyki nośnika. Nieuzasadnione uruchamianie dysków, które wydają poniższe lub podobne dźwięki może doprowadzić do większych uszkodzeń lub permanentnej utraty danych.


Samsung HD520HJ

Zabrudzenie powierzchni, uszkodzone głowice

Samsung ST500LM014

Zaparkowane głowice na powierzchni talerzy

Seagate ST31000528AS

Uszkodzone głowice

Seagate ST9500325AS

Zaparkowane głowice na powierzchni talerzy

Seagate ST9500325AS

Uszkodzone głowice

Hitachi HDT7210

Uszkodzone głowice

Western Digital WD20EARX

Uszkodzone głowice

Western Digital WD2500AVJS

Uszkodzone głowice

Western Digital WD2500AVJS

Zablokowany silnik