Seagate i wymiana głowic

Tym razem wymiana zespołu głowic w celu uzupełnienia odczytu.

W oryginalnym zespole głowic dwa z pośród sześciu elementów czytająco zapisujących były na tyle zdegradowane, że niemożliwe było odczytanie obszaró, które obsługiwały.

Jak w takich przypadkach często bywa, uszkodzone obszary były na tyle kluczowe dla odzyskanych danych, że konieczna okazała się wymiana głowic na sprawne.

Odzysk zakończył się sukcesem. Z początkowych 50% odzyskanych danych skuteczność udało się podnieść do ponad 99%!