Agility4 VS Vertex4

Do naszego serwisu przysłano dwa dyski SSD firmy OCZ Technology.

Pomimo, że są to dwa różne modele zastosowano w nich to samo PCB oraz ten sam kontroler. Tym razem nie podejmowano prób naprawy a nośniki przysłano od razu do serwisu.

Czy możliwe jest, aby w dwóch różnych modelach jednego producenta wystąpiła taka sama usterka w bardzo zbliżonym czasie?