Polityka ochrony danych osobowych RODO

Dlaczego ważne jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz formularza zlecenia. Kontaktując się z nami lub wysyłając do nas zlecenie wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.


Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HEX usługi informatyczne Łukasz Wasilkowski, ul. Cienista 6, 80-046 Gdańsk, NIP: 5832942583, REGON: 221715877


Jakie dane gromadzimy?

Przetwarzamy następujące Dane Osobowe Użytkowników:
✓ imię oraz nazwisko lub nazwę firmy
✓ adres miejsca zamieszkania lub adres firmy
✓ numer telefonu
✓ adres poczty e-mail
✓ numer NIP


Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
✓ wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
✓ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś/aś lub do podjęcia działań na Twoje przed zawarciem umowy
✓ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego
✓ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów
✓ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej


Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy przede wszystkim tak, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, w tym rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz na potrzeby marketingu i promocji usług i produktów własnych.
Za Twoją odrębną zgodą gromadzone dane wykorzystujemy również w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania Twoich danych osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej


Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Masz prawo wyboru czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia produktu, może uniemożliwić ich przyjęcie lub prawidłowe wykonanie.


Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, uzyskania informacji o przetwarzanych danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie i żądania usunięcia w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres rodo@hex-serwis.pl
Przysługuje Ci ponadto prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak mogę przenieść moje dane?

Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w ramach realizacji umowy. Zostaną one automatycznie przesłane Tobie lub osobie trzeciej w standardowym czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do realizowania usług, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji. Ponadto możemy zachować Twoje dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu usług lub powszechnie obowiązującego prawa.


Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa.


Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?

W administracji kontami poczty elektronicznej i obsługi zlecenia Twoje dane mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Powierzenie Twoich danych zewnętrznym dostawcom może w szczególności dotyczyć następujących usług: kurier i poczta, hosting i utrzymanie serwerów.

Przesyłki kurierskie realizuje:
UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa

Polska Operatorem hostingu strony HEX serwis jest:
AZ.pl Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.


Jakie inne dane dodatkowo przetwarzamy?

Podczas gdy korzystasz ze strony HEX możemy przetwarzać również dane eksploatacyjne i dane nawigacyjne (adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach, które zostaną kliknięte lub inne czynności podejmowane w naszej stronie), które wykorzystywane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, to znaczy, że nie zawierają cech pozwalających na identyfikację osoby odwiedzającej stronę firmową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.


Zmiany w polityce prywatności

Oferta firmy może ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w sieci internetowej. W związku z tym w przyszłości firma HEX może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z witryny po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji kontakt naszej strony internetowej.


Pliki Cookies i podobne technologie

Strona korzysta również z plików Cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w witrynie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Ciasteczka (Cookies) to pliki tekstowe zawierające informacje pobrane przez urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie mobilne) Użytkownika podczas odwiedzin strony internetowej. Pliki Cookies są odsyłane z przeglądarki Użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane podczas każdych odwiedzin Użytkownika.

Typy plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie:
✓ sesyjne – są przechowywane na urządzeniach Użytkowników tylko przez czas działania przeglądarki internetowej
✓ trwałe – są przechowywane nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty odwiedzającego

Nie przechowujemy Danych Osobowych Użytkowników za pośrednictwem plików Cookies.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celu ustalenia właściwej preferencji i optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej, tworzenia statystyk, utrzymania sesji Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia.

Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dot. plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies, może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych funkcji w ramach witryny, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


Postanowienia końcowe

Strona firmy może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane i przekazywane do tej strony. Administrator namawia by po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych przez osoby trzecie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawniony, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
✓ zabezpieczenie zbioru Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem
✓ szyfrowanie danych zawartych na urządzeniach je przechowujących

Administrator jest uprawniony do udostępniania Danych Osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób.