Odzyskiwanie danych z macierzy RAID / NAS / SAN

Nowe zlecenie 530 448 017
Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 1

Czym charakteryzuje się odzyskiwanie danych ze złożonych systemów dyskowych, takich jak macierze RAID? Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 1

Odpowiedź jest zawarta w pytaniu – złożonością danego systemu.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) to sposób logicznej organizacji wielu dysków tak, aby tworzyły one logiczną całość, oferując przy tym szereg korzyści wynikających z zastosowania dwóch i więcej napędów.

Macierz dyskowa cechuje się awaryjnością spotykaną dla pojedynczego napędu HDD lub SSD, dla której dodatkowo istnieje możliwość uszkodzenia kontrolera RAID na poziomie programowym lub sprzętowym oraz możliwość zaburzenia spójności danych na jednym lub kilku dyskach, co w efekcie może permanentnie uniemożliwić rekonstrukcję logiczną i odzyskanie danych.

Spójrzmy na dwa podstawowe typy RAID wykorzystywane najczęściej przez Użytkowników domowych oraz małe firmy.
Najpopularniejszymi konfiguracjami macierzy w tych zastosowaniach są RAID0 oraz RAID1.

Macierz poziomu RAID0

W przypadku RAID0 dane dzielimy po równo na wszystkie napędy pracujące w macierzy, zwiększając w ten sposób dostępną pojemność jak i prędkość odczytu i zapisu.

Ten typ macierzy nie zapewnia ochrony w przypadku uszkodzenia któregokolwiek dysku i awaria jednego z nich uniemożliwia dostęp do wszystkich danych.

Aby odzyskać dane z takiej macierzy konieczne jest zobrazowanie wszystkich dysków należących do konfiguracji,w razie konieczności przeprowadzając wcześniej ich naprawę, zweryfikowanie kolejności napędów oraz zastosowanego rozmiaru bloku danych (Stripe size) i rekonstrukcja logiczna.

Macierz poziomu RAID1

RAID1 to tak zwana macierz lustrzana, w której każdy dysk należący do macierzy zawiera dokładnie taką samą zawartość, a jej pojemność i prędkość zapisu nie wzrasta względem pojedynczego dysku.

Pozwala ona na pracę do momentu dopóki przynajmniej jeden dysk będący częścią konfiguracji pozostaje sprawny, z zastrzeżeniem, że w przypadku degradacji powierzchni i wystąpieniu uszkodzonych sektorów błędy te mogą zostać przeniesione i w efekcie uszkodzić dane lub doprowadzić do utraty integralności informacji.

O ile jeden napęd pozostał sprawny przeważnie nie ma problemu z dostępem do zawartości i odzyskaniem danych.

Często jednak urządzenie w którym pracuje RAID1 nie jest monitorowane, lub ostrzeżenia i awarie w ogóle są ignorowane, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia wszystkich dysków.
W takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie, który z dysków uległ awarii jako ostatni i z niego należy przeprowadzić odzyskanie danych.

Jakie macierze RAID wspieramy?

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID:

 • RAID 0
 • RAID 1
 • RAID 1E
 • RAID 10
 • RAID 0+1
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5

 • RAID 51
 • RAID 5E
 • RAID 5EE
 • RAID 6
 • RAID 60
 • JBOD
 • inne

Z jakich serwerów odzyskujemy dane?

Producenci rozwiązań pamięci masowych, dla których oferujemy usługi odzyskiwania danych:

 • Dell
 • Fujitsu
 • IBM
 • Qnap
 • Synology
 • Buffalo
 • Asustor

 • WD Cloud / WD NAS
 • Netgear
 • Drobo
 • Thecus
 • Terramaster
 • inne

Pamięć SSD Cache Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 5

W naszej opinii jedne z najtrudniejszych przypadków odzyskiwania danych z macierzy RAID z włączoną pamięcią SSD Cache.

Najtrudniejsza ponieważ duża część struktury logicznej znajduje się na dodatkowej pamięci podręcznej, na której dodatkowo działa TRIM.

Sama pamięć SSD Cache również często jest skonfigurowana w jakiś typ macierzy, najczęściej RAID0 lub RAID 5, więc w przypadku odbudowy logicznej musimy posiadać konfigurację i dane pamięci podręcznej SSD oraz macierzy głównej, które musimy połączyć w całość.

W wielu przypadkach, jeżeli rekonstrukcja pamięci SSD Cache jest niemożliwa ,nie można odbudować struktury logicznej całej macierzy.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 5
Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 6

Naprawa i inicjalizacja macierzy RAID Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID 6

Najpowszechniejszym błędem podczas awarii macierzy jest próba jej naprawy bez uprzedniego zabezpieczenia danych, które się na niej znajdują.

W przypadku każdej macierzy, jeśli tylko istnieje możliwość dostępu do zawartości, należy niezwłocznie skopiować dane na inne nośniki pamięci i dopiero po ich zabezpieczeniu przystąpić do jej odbudowy.

W sytuacji kiedy utraciliśmy dostęp do danych znajdujących się na macierzy należy wyłączyć system i sprawdzić zakres uszkodzeń, najlepiej wykonując kopię binarną każdego dysku znajdującego się w konfiguracji RAID.

W naszej pracy bardzo często spotykamy się z przypadkami prób naprawy macierzy RAID 5 lub RAID 6, w których doszło do uszkodzenia jednego lub dwóch dysków, jednak podczas ich odbudowy degradacji lub uszkodzeniom ulegają kolejne dyski.

Jeżeli macierz RAID jest w stanie Critical, Offline, Degradaded, Damage i podobnym, jej inicjalizacja zakończy się najczęściej uszkodzeniem lub usunięciem danych.