Odzyskiwanie danych z macierzy RAID / NAS / SAN

Nowe zlecenie 530 448 017
Uszkodzona macierz RAID 5 / Odzyskiwanie danych

Macierze RAID Uszkodzona macierz RAID 5 / Odzyskiwanie danych

RAID – Redundant Array of Inexpensive Discs – technologia dzięki której niezawodność i wydajność magazynów dyskowych wzrasta względem tradycyjnych rozwiązań jednodyskowych.

 • RAID 0
 • RAID 1
 • RAID 1E
 • RAID 10
 • RAID 0+1
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 51
 • RAID 5E
 • RAID 5EE
 • RAID 6
 • JBOD

Wszystkie mają swoje mocne i słabe strony. Stosowane w zależności od potrzeb i budżetu użytkowników.

Niestety nie są to rozwiązania w pełni niezawodne. Dla przykładu RAID5 zapewni ciągłość pracy i możliwość odbudowy przy awarii jednego z dysków, ale przy uszkodzeniu dwóch już niestety nie.

Należy również pamiętąć, że poza uszkodzeniami samych napędów lub kontrolerów wystąpić mogą problemy z samą spójnością danych wynikającą z uszkodzeń logicznych.

Inne rozwiązania wykorzystujące złożone systemy wielodyskowe Rekonstrukcja macierzy serwera SAN / Odzyskiwanie danych

Sewery NAS (Network Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network) to urządzenia popularnie nazywane w branży IT chmurami domowymi lub biznesowymi.

Serwery te w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność, głównie za sprawą nadzoru jaki możemy nad nimi sprawować oraz mając świadomość, że nie wysyłamy prywatnych danych na chmury publiczne.

Najpopularniejszymi urządzeniami są wersje posiadające miejsce na dwa dyski twarde z założonym RAID poziomu 1 czyli tak zwaną kopią lustrzaną.

Przyczyną utraty danych, z którą w takich konfiguracjach mamy do czynienia najczęściej, jest stosowanie dwóch bliźniaczych napędów kupionych zarówno w tym samym miejscu jak i czasie co skutkuje uszkodzeniem obu nośników w niewielkim odstępie czasowym ze względu na mogące w nich wystąpić wady fabryczne.

Przy zdecydowaniu się na konfigurację dwudyskową opartą o RAID 1 zawsze kupujmy napędy w różnym czasie albo miejscu, lub różnego modelu czy też producenta. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko wystąpienie wad fabrycznych.

Rekonstrukcja macierzy serwera SAN / Odzyskiwanie danych